Miasto Wałbrzych

Poznaj historię Wałbrzycha i województwa Dolnośląskiego!

Dolnośląskie

Województwo Dolnośląskie – Historia pełna zawirowań

Wczesna historia i średniowiecze

Województwo Dolnośląskie, jak cały region Śląska, posiada długą i złożoną historię. Jego początki sięgają czasów plemion słowiańskich, które zasiedliły te tereny w VI-VII wieku. W średniowieczu teren ten był podzielony na wiele księstw śląskich, które podlegały zarówno Królestwu Polskiemu, jak i Cesarstwu Niemieckiemu.

Nowożytność

Od XIV wieku, większość Dolnego Śląska stała się częścią Korony Czeskiej, a potem Austrii. W XIX wieku, po wojnach śląskich, większość regionu znalazła się w granicach Prus i później Niemiec. Mimo to, śląska tożsamość kulturowa i językowa przetrwała.

II wojna światowa i powojenny okres

Podczas II wojny światowej Dolny Śląsk został włączony do III Rzeszy. Po zakończeniu wojny, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej, region przeszedł w granice Polski. Większość niemieckiej ludności została wysiedlona, a ich miejsce zajęli przesiedleńcy z różnych regionów Polski i tzw. „ziem odzyskanych”. To wydarzenie zaznaczyło się na dalszej historii regionu, wpływając na jego kulturę i tożsamość.

Województwo Dolnośląskie dzisiaj

Dzisiaj województwo Dolnośląskie jest jednym z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Jego stolicą jest Wrocław – miasto o bogatej historii i kulturze, ważny ośrodek akademicki i gospodarczy. Region jest znany z licznych zabytków, pięknej przyrody i bogatej historii, które przyciągają turystów z całego kraju i świata.