Miasto Wałbrzych

Poznaj historię Wałbrzycha i województwa Dolnośląskiego!

Wałbrzych

Historia Wałbrzycha – Podróż przez wieki

Początki i średniowiecze

Wałbrzych, leżący na Dolnym Śląsku, jest miastem o długiej i bogatej historii, której korzenie sięgają wstecz aż do XIII wieku. W 1293 roku, na miejscu dawnej osady, powstało nowe miasto nazwane Waldenburg. Jego lokacja nastąpiła na prawie niemieckim i przez kolejne stulecia miasto rozwijało się pod panowaniem różnych rodów książąt śląskich. Wałbrzych był wówczas niewielkim ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym.

Czasy nowożytne

W XVIII wieku Wałbrzych przeszedł transformację, stając się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Rozwój przemysłu tekstylnego, a następnie górnictwa węglowego, przyczynił się do dynamicznego wzrostu miasta. W XIX wieku Wałbrzych stał się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na Dolnym Śląsku, co przyciągnęło licznych imigrantów, przede wszystkim z terenów dzisiejszej Czechy i Niemiec.

Okres międzywojenny i II wojna światowa

Okres międzywojenny to dla Wałbrzycha czas stabilizacji gospodarczej, pomimo wielkiego kryzysu ekonomicznego. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku, miasto, podobnie jak cały Dolny Śląsk, zostało włączone do III Rzeszy. Podczas II wojny światowej, Wałbrzych uniknął większych zniszczeń, a po zakończeniu wojny, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej, przeszedł w granice Polski.

Okres powojenny

Po II wojnie światowej Wałbrzych został przekształcony w ważny ośrodek przemysłowy PRL. Rozwijało się tu górnictwo węglowe, a także przemysł tekstylny i porcelanowy. Upadek górnictwa węgla kamiennego w 1996 roku spowodował głęboki kryzys gospodarczy, z którego miasto zaczęło wychodzić na przełomie XX i XXI wieku. Dzisiaj Wałbrzych, dzięki licznym inwestycjom i rozwojowi turystyki, jest prężnie rozwijającym się miastem, które pamięta o swojej bogatej historii.